Please Wait

JECH

Český výrobce sedacího nábytku společnost JECH CZ je jedním z našich pilotních klientů v oblasti nábytkové reklamy. Vytvářeli jsme reklamní vizuály s důrazem na atmosféru pro produktový katalog a v rámci projektu jsme zkombinovali použití hned několika 3D digitálních technologií.

Odpadla tak nutnost stavby interiérových fotostudií nebo náročné stěhování sedacích souprav na fotografování. Využili jsme metody skenování optickým 3D skenerem, kdy jsme postupně digitalizovali celý sortiment nábytku JECH a vzniklé data jsme optimalizovali pro použití ve vizualizacích, včetně tvorby přesných materiálů a barev. Každý produkt se prezentuje v jiném interiéru v sérii po třech pohledech.

Výsledná kolekce vizuálů je doplněna o zákres fotografovaných lidí do vizualizací. Photoshooting probíhal přímo v showroomu klienta a v následné postprodukci jsme spojili vizualizace s fotografiemi lidí v jeden celek, který je k nerozeznání od skutečné fotografie.