Please Wait

VINOLOK

Stěžejním projektem naší spolupráce s brandingovou agenturou Touch Branding je kooperace na vytváření obsahu – reklamní vizuály a 3D animace pro Vinolok – inovativní skleněná zátka na víno a lihoviny, vyráběná společností Preciosa GS. Pro účely webové prezentace a tištěných brožur jsme vytvořili produktové rendery v kvalitě, které by bylo klasickým focením komplikované dosáhnout.

Společným úsilím se podařilo vytvořit originální 3D animace, které by jinak nebylo možné natočit.

Nejcennější referencí jsou pro nás ukázky reálně neexistujícího packagingu, který Touch Branding navrhli ve formě technického výkresu a grafické podoby. My jsme dle těchto podkladů vymodelovali 3D model a pomocí fotorealistického renderu vytvořili reklamní vizuály. Výsledek je opravdu vyladěný do nejmenšího detailu.

Please Wait

VINOLOK

1. Co Vás vedlo k tomu, rozhodnout se pro profesionální 3D grafické studio?

Rozhodli jsme se v momentě, kdy jsme potřebovali produktové vizualizace skleněných zátek Vinolok, které nešlo dosáhnout focením, nebo by focení bylo příliš komplikované, či limitující. Vizuální prezentace produktů je od doby použití 3D na zcela nové, profesionální úrovni, díky které se zátku Vinolok daří úspěšně propagovat na trzích po celém světě.

2. Jaké nové přístupy ve Vaší práci Vám umožnilo využití 3D? Jak ovlivňuje Vaši kreativu/vymyšlení konceptů možnost využití 3D? Co pro Vás znamená zkušenost s 3D v rámci kreativy pro Vaše projekty?

Použití 3D nám dává možnost vymýšlet precizně navržené kompozice, které pak lze ladit do momentu než jsou perfektní. Dále pak možnost vytvářet produktové videa, které by se jinak nedali natočit. V neposlední řadě jsme schopni vytvořit vizuály packagingu, který zatím neexistuje, ale na fotce přitom vypadá zcela reálně. To dává klientovi možnost jasně se rozhodovat o designu, aniž by musel nákladně investovat do reálných maket.

Please Wait

VINOLOK

3. Kdy je podle Vás vhodné využít 3D?

Za prvé je 3D vhodné jako vizualizace zatím neexistujícího produktu a za druhé k vytváření vizuálů, které by se jinou technikou vytvářeli jenom velmi komplikovaně, nebo by to vůbec nebylo možné. Dále pak je výhoda využití 3D při vizuálech, které potřebují různé variace, které by byli nákladné na realizaci jinými metodami. Kupříkladu u zátky Vinolok je mnohem snažší změnit její vzhled ve 3D a pak si vyrendrovat různé varianty, než by tomu bylo, pokud bychom každou z desítek variant fotili.

4. Jak je pro Vás důležitá kvalita 3D výstupu – renderu/animace? Jaký přínos očekáváte/jaký ohlas je na zpracovaný obsah?

Kvalita je zcela zásadní, běžný člověk by neměl poznat že to je 3D rendr – leda že by to byl umělecký záměr.

Martin Marušinec
Touch Branding
Creative director and co-owner