Please Wait

LINET

Pro společnost Linet spol. s.r.o. vytváříme high-end reklamní 3D vizuály a videa-3D animace jejich výrobků. Vzájemná spolupráce pokračuje již několikátým rokem, kdy jsme postupně vytvářeli vizuály a animace pro prezentaci nemocničních lůžek Image 3, Eleganza 2, MultiCare, Stretcher, dětské lůžko Tom 2 a Eleganza 5.

Pro světovou premiéru lůžka Eleganza 5 jsme vytvořili kolekci vizuálů lůžka v nemocničním prostředí. Design prostředí jsme navrhli ve 3D a nahradili tak nákladnou stavbu fotostudia nemocničního pokoje. Cílem bylo vytvořit působivou prezentaci tohoto inovativního lůžka včetně pacienta a zdravotnického personálu v běžných situacích a prezentovat stěžejní funkce lůžka. Kompletní baliček produktových vizuálů, společně s vizuály se zákresem fotografovaných lidí v prostředí doplnila 3D animace, popisující jeho nejzajímavější funkce.

Jako podklady nám společnost Linet spol. s.r.o.poskytla 3D modely z výroby, které jsme importovali a optimalizovali pro použití ve fotorealistické vizualizaci včetně realistických materiálů a grafických prvků lůžka.

Please Wait

LINET ELEGANZA 2, TOM 2

Dále jsme s Linet spolupracovali při vytváření high-end vizuálů lůžka Eleganza 2 a dětského lůžka Tom 2. Interiérové scény včetně designu jsme navrhli v 3D grafickém programu, importovali a optimalizovali 3D modely lůžek pro fotorealistické zobrazení ve vizualizaci. Následně jsme pomocí postprodukce, spojili 3D vizuály interiérů s lůžky v jednotlivých pohledech s připravenými fotografiemi lidí do společného vizuálu. Výsledné vizualizace slouží pro prezentaci lůžek v tištěné podobě a na internetu.

Please Wait

LINET VIRTUOSO

Speciálně pro anti-dekubitní matraci Virtuoso jsme vytvořili 3D animaci, která detailně popisuje její funkce pro prevenci a podporu léčby proleženin. Video bylo sofistifikovaným úkolem, jednalo se o prezentaci antidekubitní technologie využívající efektu nulového tlaku. Léčebný a preventivní účinek spočívá ve střídavém vypouštení a nafukování jednotlivých částí matrace a rizikové partie pacienta se tak mohou plně prokrvit. Kromě ukázky funkce matrace včetně virtuální postavy pacienta jsme úspěšně prezentovali i řez kůží s názornou ukázkou toho, jak matrace pomáhá prokrvit rizikové partie pacientova těla.