ABOUT US

Architectural study

architektonické návrhy

Kvalitní zpracování architektonické studie RD, bytových domů, komerčních a občanských staveb na základě požadavků investora a situaci daného místa.

Interior design

návrhy interiérového designu

Návrh detailního interiérového řešení novostaveb či rekonstrukcí dle představ investora, nebo na žádost vlastní návrh vhodného řešení v souladu s účelem prostor a současných trendů.

Project documentation

projektová dokumentace

Zpracování PD pro územní řízení, stavební povolení, provádění stavby a získání vyjádření dotčených orgánů.

Author supervision

autorský dozor

Dohled na provádění stavby dle projektové dokumentace.

 

ALLCITY je kreativní 3D studio se sídlem v Brně, které poskytuje širokou škálu služeb klientům v oblasti řešení 3D projektů v reklamě a v architektonických projektech. Naše služby dělíme do dvou divizí, které se spolu vzájemně prolínají.

První divize Advertisement and Visualizations se zabývá poskytováním služeb na poli fotorealistických vizualizací a animací pro reklamní, výukové a další účely. Naše služby jsou využívány tam, kde by dosažení high-end kvality vizuálu nebo videa bylo jiným způsobem obtížnější a nákladnější. Součástí může být i návrh celkového zpracování konceptu reklamního spotu či vizuálu dle zacílení reklamní kampaně. Mezi další produkty portfolia patří aplikace pro virtuální & rozšířenou realitu (VR & AR reality) a 3D konfigurátory produktů pro webové prohlížeče nebo jako offline aplikace.

Druhá divize Architecture and Interior Design se věnuje architektonickým návrhům včetně projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci. V oblasti architektury také vytváříme fotorealistické vizualizace a animace developerských projektů pro jejich úspěšnou marketingovou prezentaci.


ALLCITY creative studio is an atelier headquartered in Brno, Czech Republic, that provides solutions to clients all over Europe with 3D projects. Our studio specializes in high-quality 3D photo-realistic visualisations and animations, which are perfect for concept design, architecture and product presentation. ALLCITY studio offers a wide range of visual communication tools, architecture and interior design services.

For the production of our detailed and eye-catching 3D models we dispose of a 3D optical scanner, that allows us to create genuine representations of furniture, accessories and a variety of products. The 3D models are very authentic with an accurancy of one tenth of a millimetre. In our visualization we use realistic materials that represent their true texture and topology. We create our own highly detailed and visually remarkable 3D models of interior furnishings. Our visualisation imagery and animation videos are an effective way of communicating complex concepts to your costumers.
We understand that usually using photography and classic photoshooting, but we will, thanks to the authenticity of 3D models we offer much more. We know how you create the perfect reference, fully substitute photoshooting and will save you the cost with the result that shifts the image and prestige of your presentation to the higher level. We are able to handle simple renderings for your needs in the catalog or on your website, deliver 3D models for configurator or create  animation video for your customers.

ALLCITY creative team will be delighted to work alongside you. We offer high-quality, photo-realistic materials at a competent prices and fast service. Our range of services includes the following:

• High comprehensive knowledge of software: 3ds Max, Octane Render, Corona Renderer, Photoshop, AfterEffects, Cinema 4D
•Interior design: 3D photo-realistic visualisations, animations and videos, documentation
•Architecture: Architectural studies and documentation
•Detailed, fully-furnished interior visualisations.
•Ultra-realistic 3D models and renderings.
•Atmospheric visualisations and 3D imagery creation.
•3D interior and exterior visuals.
•Advertising visuals with photomontage of real people (3D + photography + postproduction).
•Advertising spots and promotional videos, fly-trough and daylight animations.
•JPG, TIFF format, high resolution, print quality / 300 DPI

For more information about ALLCITY studio services, quote, portfolio or any further questions please contact us.

ALLCITY Team